Notariusz

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Sporządzanie testamentu

Przygotowanie testamentu ma na celu oddanie zebranego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, w którym przedstawia się konkretne osoby, które otrzymają spadek. Aby testament był pełnoprawny musi wypełnić kilka wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba pragnąca sporządzić testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz sporządzić go bez pośredników przy pełnej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w momencie otwarcia spadku, to znaczy po śmierci testatora. W innym przypadku przekazanie dobytku na podstawie testamentu jest niezgodne z prawem. Według przepisów spadkodawca może spisać testament w 3 formach, ale w przypadku każdej z nich należy zachować opisane prawem warunki.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą testator musi spisać pełną treść testamentu odręcznie oraz uzupełnić go datą oraz podpisem. Równie ważne jest, żeby z zapisu dało się wnioskować, jakim osobom przekazany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie rozdzielony na więcej niż jedną osobę. W tej formie wykluczony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – występuje zazwyczaj w formie aktu notarialnego. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko zwracając uwagę na to, że notariusz zadba o zgodność dokumentu. Testamenty własnoręczne są z reguły podważane, kiedy dochodzi do kłótni pomiędzy spadkobiercami. Sporządzenie testamentu w kancelarii notariusza gwarantuje, że dokument będzie prawidłowy . Sporządza się go w gronie 2 świadków, którzy tak samo jak spadkodawca oraz notariusz zostawiają podpisy uwierzytelniające przygotowanie dokumentu. Dodatkowym dowodem jest też protokół zapisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Tyczy się to okoliczności wyjątkowych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. Tego rodzaju testament może zostać sporządzony w równoczesnej obecności trzech świadków oraz musi zostać zapisany, po czym podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Ważne jest również to, że każdy testament stanie się nieważny jeżeli spadkodawca sporządzi go pod przymusem lub w wyniku błędu, czyli jeżeli nie zostanie stworzony świadomie oraz z w własnej woli. Co do zasady testament zawiera wolę jednej osoby, z uwagi na to nie może zostać zapisany np. przez małżonków wspólnie.

Spisywanie testamentu u notariusza daje korzyści

Notariusz musi nie zgodzić się na zapis testamentu jeśli tylko nie jest pewien, czy spadkodawca oświadcza wolę pod przymusem lub nie jest całkowicie świadomy swojego czynu. Jeżeli nie ma w tej kwestii wątpliwości, poza podstawową zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, znajdujemy także inne zyski wynikające z przygotowanie testamentu u notariusza.

Dzięki obecności notariusza przygotowanie dokumentu nie powinno być trudne, a do tego jego postanowienia będą łatwe w odbiorze oraz nie pozostawią wątpliwości pod względem woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do podważenia w momencie kłótni między spadkobiercami i osobami trzecimi, które nie będą uwzględnione w testamencie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że wszystkie akty notarialne spisane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują tylko odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeżeli odpis się zniszczy lub zgubi, bez problemu można odebrać kolejny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą ustalić, w której kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a informacja o tym, że konkretna osoba przygotowała testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr zaledwie pomaga zlokalizować miejsce testamentu, a sam wpis jest darmowy, dobrowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a nawet gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, żeby w chwili otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis zostanie unieważniony.

Jak odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem stanie się ten przygotowany jako ostatni, z uwagi na to najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest przygotowanie nowego. W aktualnym dokumencie przygotowanym u notariusza, zaznacza się odwołanie wcześniejszego. Jeśli zabraknie takiego wskazania nowy testament unieważnia wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu lub odebranie mu cech, od których zależy jego ważność. Testament zostać unieważniony tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.