Okiem prawnika – dziedziczenie spadku

wynajem telebimów cena telebim wynajem telebim
Nowoczesne telebimy na imprezy masowe
19 kwietnia, 2017
prawnik toruń adwokat z torunia alimenty długi
Poszukiwany rzetelny i skuteczny adwokat w sprawie alimentów
22 kwietnia, 2017
prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

W jakich sytuacjach trzeba zapłacić podatek od spadku?

Po odejściu najbliższej osoby, przykładowo męża bądź matki, zazwyczaj odbieramy spadek. W niektórych sytuacjach niezmiernie cieszy on wszystkich dziedziczących, ponieważ wiąże się ze znacznymi przychodami. Wtedy trzeba zdecydowanie uiścić podatek do urzędu skarbowego, ponieważ wspomnianą sytuację określa ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Trzeba wspomnieć, iż możemy nabyć w spadku nie tylko fundusze i mieszkanie, ale także długi. W przypadku kiedy bliska osoba nie opłaci ich podczas swojego życia, wówczas przechodzą na następnych członków rodziny. Mamy szansę się przed tym niewątpliwie ustrzec, przykładowo wyrzekając się spuścizny zatwierdzając stosowną umowę. Dobrze jest iść do profesjonalnego prawnika, który wyjaśni nam meandry prawa oraz podpowie, w jaki sposób mamy działać.

Co opodatkowuje urząd skarbowy?

Obiektem opodatkowania mogą być dla przykładu: dziedziczenie zwykłe, dziedziczenie na mocy testamentu, zachowek (jeżeli dziedzic teraz jest przeoczony w testamencie), depozyty pozostawione na koncie w banku (w takim przypadku zmarły krewny musi koniecznie oddać tzw. dyspozycję w wypadku śmierci), fundusze inwestycyjne, a także cały dorobek znajdujący się za granicą (jednak tu w czasie otwarcia spadku nabywca musi obowiązkowo być obywatelem Polski lub być polskim płatnikiem).

Powinniśmy opłacić także podatek wówczas, gdy uprawomocni się zarządzenie sądu w sprawie spuścizny. Mówiąc inaczej, jeśli sąd zatwierdzi nabycie spadku. Jeżeli angażujemy w owej sprawie adwokata, wtedy on musi koniecznie nam wręczyć rozstrzygnięcie sądu. Identycznie jest wtedy, kiedy akt notarialny ustalający otrzymywanie majątku zostanie zarejestrowany.

Kwoty zwolnione od podatku

Istnieje mnóstwo sytuacji życiowych, w których absolutnie nie trzeba regulować podatku od spuścizny czy darowizny. W kodeksach określa się trzy kategorie podatkowe. Do pierwszej kwalifikuje się bliska rodzina: mąż, ojczym i macocha albo rodzeństwo. Do drugiej należą dzieci siostry, ciotki czy partnerzy rodzeństwa. Do trzeciej grupy zaliczają się następni nabywcy spadku. Opłaty wolne od podatku są ustalane zgodnie z grupą, do której został zakwalifikowany dziedzic. Dla pierwszej kategorii jest to stawka niemal 10.000 zł, dla drugiej – więcej niż 7.000 zł, zaś dla trzeciej – nieomalże 5.000 zł. W sytuacji, jeżeli wartość spuścizny w zasadzie nie przewyższy podanych powyżej kwot, nie musimy kierować żadnych dokumentów do urzędu skarbowego.

Zaś, jeżeli zdobędziemy spadek, którego wartość jest dużo wyższa niżeli suma nieopodatkowana, wtedy powinniśmy dostarczyć oświadczenie podatkowe. Należy zrealizować to w urzędzie położonym w miejscu zamieszkania dziedzica w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia werdyktu sądu. W następnej kolejności odbierzemy konkretną decyzję urzędu o wysokości podatku, jaki należy opłacić w ciągu dwóch tygodni. Podatek waha się w obrębie od kilku do kilkunastu procent i zależy od zakwalifikowania do wybranej grupy podatkowej.

Kiedy można zrzec się dziedziczenia spadku?

Zgodnie z prawem każdy dziedzic posiada szansę zaniechania dziedziczenia spadku, przykładowo w sytuacji, jeżeli po zmarłym małżonku pozostają jakiekolwiek niespłacone pożyczki. Na podstawie kodeksu cywilnego (art. 1048) spadkobierca niekiedy może podpisać umowę ze spodziewanym spadkodawcą, w jakiej wyrzeka się przejęcia dóbr. Taką zgodę należy zaakceptować przed otwarciem spadku i jest ona tworzona w wypadku śmierci testatora. Umowę należy bezwzględnie nawiązać u rejenta, bowiem w innym przypadku nie będzie nigdzie uznawana.

Trzeba mieć na uwadze, iż jednym z fundamentalnych efektów zrzeczenia się dziedziczenia jest kompletne odłączenie ze spadkobrania dzieci, wnuków i innych bliskich. Nie można także w owej sytuacji pobrać zachowku.

Po zrezygnowaniu z przejęcia dóbr mamy szansę wnioskować o odtworzenie takiego prawa w dwóch okolicznościach:

1. Testator umieszcza nas w akcie „ostatniej woli” – w tym przypadku wcale nie chodzi o otrzymywanie majątku z upoważnienia określonej ustawy, ale o spadkobranie z ramienia testamentu.

2. Mamy możliwość iść znowu do rejenta i zaaprobować umowę o odtworzenie prawa do majątku.

Kto może otrzymać zachowek?

Każdy z nas ma uprawnienie do zarejestrowania testamentu i odrzucenia z niego niektórych krewnych, przykładowo tych, którzy nigdy nie byli nami zainteresowani. Poza tym jedyną osobą włączoną do testamentu może być osoba spoza rodziny. Zachowek przypada dzieciom, wnukom, małżonkom oraz rodzicom, którzy:

  • Ogólnie rzecz ujmując nie są w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Nie zrzekli się majątku
  • Nie poddali w wątpliwość majątku
  • Nie zostali ocenieni za niegodnych
  • Mając na uwadze współmałżonka – w przypadku kiedy nie doszło rozpadu małżeństwa z winy prawdopodobnego następcy

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, wejdź w odnośnik po prawej stronie – www.prawnik-torun.net – a odnajdziesz dużo więcej informacji, np. konsultacje prawne.

Komentarze są wyłączone.