Adwokat – Prawo karne i wykroczenia Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – metody wykonywania zabiegów
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma wiele zadań, które wymagają roztropności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego pracy. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o przekroczenie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na mniejsze kategorie, które obejmują typy wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, aby postępowanie jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zwykle prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne oddaje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami firm, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać określone działania. Są to więc sprawy powiązane z sposobem oraz wymogami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego albo przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, gdy osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to następstwa takich działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie środki karne jak np.: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często uwzględniane są tu także wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to także nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.